Make your own free website on Tripod.com
 
 

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

" แม่น้ำบางประกง แหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทร ปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไน ป่าสมบูรณ์ "

ประวัติความเป็นมา

ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง ห่างจากปากน้ำขึ้นไป ประมาณ ๒๔ กิโลเมตร สันนิษฐานว่า เป็นเมืองใหญ่ ตั้งขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ๒๐๙๒ ในแผ่นดินพระมหาจักรพรรติ เพื่อเป็นที่ระดมพล ในเวลาสงคราม ปรากฏชื่อเมืองฉะเชิงเทราเป็นครั้งแรกในพระราชพงศาวดาร ในแผ่นดินพระมหาธรรมราชา ขณะนั้นไทยเรากำลังบอบช้ำ เนื่องจากแพ้ศึกพม่า พญาละแวกกษัตริย์เขมรเห็นเป็นโอกาสงาม ที่จะได้ประชาชนพลเมืองของไทย ไปเป็นกำลัง จึงยกองทัพทางบก และทางเรือ เข้ากวาดต้อน ชาวเมืองจันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และนครนายก ไปเป็นจำนวนมาก

   
อาณาเขต

ฉะเชิงเทรา หรือชื่อสามัญ ที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า แปดริ้ว นี้ห่างจากรุงเทพฯประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๕,๓๕๑ ตารางกิโลเมตร พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก ฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๙ อำเภอ ๒กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราชสาส์น กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน

   
การท่องเที่ยว

จังหวัดฉะเชิงเทรามีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และมีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลายรูปแบบหลายลักษณะทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตามธรรมชาต แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทองประวัติศาสตร์ ซึ่งแหล่งท่องบเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี ได้แก

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่ทางใต้ของทางรถไฟ ริมแม่น้ำบางประกง ห่างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 2 กิโลเมตร เข้าใจว่า สร้างในปลายสมัยอยุธยา เดิมชื่อ "วัดหงส์" เพราะมีเสาหงส์ใหญ่อยู่ภายในวัด ต่อมายอดเสาหงส์หักลงมา ประชาชนจึงช่วยกันเอาผ้าทำเป็นธงขึ้นไปแขวนแทนเรียกกันว่า วัดเสาธง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธโสธร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโสธร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือมาก เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 165 ซม. สูง 198 ซม. ฝีมือช่างล้านช้าง สันนิษฐานว่าได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ประมาณปี 2313 อันเป็นต้นสมัยกรุงธนบุรี ตามประวัติเล่ากันว่า แต่เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อทองสำริด ปางสมาธิ หน้าตักกว้างศอกเศษ แต่พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้ลักขโมย จึงได้นำเอาปูนพอกเสริมหุ้มองค์เดิมไว้

 
ศาลหลักเมือง

เป็นศาลที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งอยู่ถนนหน้าเมือง เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยหลังคาทรงจตุรมุข ส่วนบนเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบันสร้างเมื่อ พ.ศ.2438 อีกเสาเป็นเสาเก่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2377 นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอยู่ในบริเวณเดียวกัน เปิดให้เข้าชมเวลา 07.00 – 16.00 น

   
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร
   
 

ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด มีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ เป็นสวนสาธารณะ มีสระน้ำขนาดใหญ่ กลางสวน มีทางเดินรอบสระ มีต้นไม้ขึ้นร่มรื่น เหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าทรงเจริญพระชนม์พรรษาครบ 80 พรรษา พ.ศ.2523 และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดสวนแห่งนี้เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2529

สำนักสงฆ์พุทธคยา

เป็นสำนักสงฆ์ที่มีการก่อสร้างเจดีย์ประสูติ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และมีพระพุทธรูปที่ทำเลียนแบบมาจากอินเดียซึ่งสวยงามมากตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

   
อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เมืองฉะเชิงเทราเป็นเส้นทางเดินทางทัพผ่านในการกอบกู้เอกราช หลังเหตุการณ์เสียกรุง เล่ากันว่าก่อนหน้านั้นเคยเป็นที่ตั้งของเจดีย์อนุสรณ์ชัยชนะของพระองค์เมื่อสู้รบกับพม่าที่บริเวณนั้น ภายหลังเจดีย์ได้พังทลายลงในปี พ.ศ. 2484 โดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังคงเล่าเรื่องราวสืบต่อกันมา และได้สร้างศาลพร้อมอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนี้ขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2531

 
   
วัดโพธิ์บางคล้า

เมื่อปี 2310 นั้น พระเจ้าตากสินพร้อมเพื่อนร่วมใจ ตีฝ่าวงล้อม ออกจากกรุงศรีอยุธยา ปรารถนาจะไปรวมผู้คน จึงเดินทางไปทางหัวเมืองชายทะเลเดินทัพเลียบแม่น้ำบางปะกง มาจนถึงคลองท่าลาดและยกทัพข้ามคลองที่ปากคลอง เดินทัพมุ่งไปจนรุ่งสว่าง ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วได้เดินทางต่อมาจนถึงต้นโพธิ์ใหญ่ต้นหนึ่ง เห็นเป็นชัยภูมิเหมาะดีเพราะใกล้ฝั่งแม่น้ำ จึงหยุดพักผ่อนหุงหาอาหารรับประทานกัน แล้วเดินทัพต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางหลังจากกู้อิสรภาพได้จึงสั่งให้พวกข้าราชบริภารมาสร้างวัดที่มีต้นโพธิ์ที่ทรงอาศัยพัก พระราชทานนามว่า "วัดโพธิ์"
เข้าตัวอำเภอบางคล้า ผ่านศาลเจ้าตากสินมหาราชแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 500 เมตร หรือสามารถเดินทางโดยทางเรือจากตลาดตัวเมืองฉะเชิงเทรา ท่าเรือจะอยู่บริเวณด้านหลังของห้างตะวันออกพลาซ่ามาขึ้นที่ท่าน้ำของวัดก็ได้ ที่วัดโพธิ์บางคล้าจะมีค้างคาวแม่ไก่เกาะอยู่ตามต้นไม้ ค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวที่มีปีกสีดำ หน้าตาเหมือนสุนัขป่า คือ มีจมูกและใบหูเล็ก ตาใหญ่ ขนสีน้ำตาลแกมแดง ในเวลากลางวันจะเกาะห้อยหัวลงตามกิ่งไม้อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ ยามพลบค่ำก็ออกไปหากิน

   
พระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช

เริ่มก่อสร้างเมื่อ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2539 เสร็จเมื่อ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 โดยมิสซังโรมันคาทอลิคจันทบุรี อนุญาติให้ใช้ที่ดินสร้าง จำนวน 2 ไร่ 2งาน 38.4 ตารางวา ทิวทัศน์บริเวณรอบพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช จะตั้งเป็นแหลมยื่นออกมาในแม่น้ำบางปะกง ชาวบ้านนิยมเรียกบริเวณนี้ว่า แหลมพระปรางค์ ภายในมีความร่มรื่นมาก ในช่วงเย็นจะมีผู้ปกครองพาลูกหลานมาเที่วเล่นเป็นประจำ

   
หลวงพ่อโตวัดบางผึ้ง

เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของตำบล เมื่อประมาณ 100 ปีก่อน มีก้อนหินลอยน้ำมาที่ตำบลบางผึ้ง ชาวบ้านได้เห็นเกศของพระพุทธรูปอยู่ในก้อนหินนั้น จึงพร้อมใจกันอัญเชิญเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนในตำบล และเมื่อก่อนชาวบ้านหรือลูกของชาวบ้านเกิดเจ็บป่วยรักษาไม่หาย ก็มักจะมาบนบานและฝากตัวให้เป็นลูกของหลวงพ่อโต อาการเจ็บป่วยก็หาย จึงเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในตำบลบางผึ้งมาโดยตลอดณ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

   
เขาหินซ้อน

เป็นเขาที่อยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 52 ของทางหลวงหมายเลข 304 ฉะเชิงเทรา ถึง นครราชสีมา เป็นเขาที่มีความสูงไม่มากนัก แต่มีธรรมชาติที่สวยงามมาก มีก้อนหินรูปร่างต่างๆ วางสลับซับซ้อน แต่ละก้อนมีขนาดมหึมาทั้งสิ้น ถ้ามาองจากยอดเขาลงมาสู่เบื้องล่างแล้ว จะเห็นรถที่แล่นอยู่บนถนนคันเล็กมาก ความสวยงามของเขาหินซ้อน เปรียบได้กับ "สวนหิน" แบบญี่ปุ่นขนาดมหึมา สวยงามราวฝีมือมนุษย์สร้าง

   
สวนป่าลาดกระทิง

เป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา สวนป่าลาดกระทิงมีลักษณะเป็นป่าทึบ มีไม้ขนาดใหญ่หนาแน่นและเขียวชอุ่มเหมือนป่าบนเขาใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 93,750 ไร่ เป็นขององค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ จะมีการซอยป่าเป็นแปลงๆ ตัดโค่น และปลูกป่าสลับกันไปแต่ละแปลง หมุนเวียนกันไปเช่นนี้โดยตลอด ธรรมชาติของป่าสวยงามไม่แพ้วนอุทยานแห่งชาติที่เขาใหญ่ เพียงแต่ไม่มีสัตว์ใหญ่ที่นี่เท่านั้น ไม้ที่ปลูกในสวนป่าเป็นไม้พันธ์แปลกๆ เช่นไม้หออีเก้ง ซึ่งใช้ทำไม้จิ้มฟัน และไม้ขีดไฟ ต้นงิ้วที่มีความสวยงามเหมือนต้นฉัตรมีหนามดำ ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งมีลักษณะเหมือนต้นงิ้วทุกอย่างแต่ไม่มีหนาม เรียกว่า "ต้นง้าว"

   
แม่น้ำบางปะกง

เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งของประเทศไทย ที่มีทัศนีภาพที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ ตกปลา ตกกุ้งแม่น้ำ หรือจะรับประทานอาหารริมฝั่งน้ำหรือบนเรือ โดยมีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านของตำบลเขาดิน ยินดีให้การต้อนรับ หากสนใจที่จะเที่ยวชม ติดต่อได้ที่ คุณสนอง อยู่สุข โทร.09-8041142 หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางปะกง โทร.038-532975

   
วัดเขาสุวรรณคีรี

มีการจัดงานประเพณีขึ้นเขาทุกปี ช่วงกลางเดือน 3 ของไทย จะมีผู้คนมาเที่ยวงาน และนำข้าวหลามไปรับประทานบนเขา บนยอดเขาจะมีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีพระพุทธรูปและรอยพระบาทไว้ให้บูชา โดยความเชื่อที่ว่าถ้าใครได้มาปิดทองที่ยอดเขาถือว่าเป็นผู้มีบุญ

   
ป่าเขาอ่างฤาไน

เป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกง มีเนื้อที่ 674,352 ไร่ ต้นไม้ในป่านี้ส่วนใหญ่เป็นต้นตะแบก เมื่อถึงฤดูจะออกดอกสวยสะพรั่งไปทั่วป่า ป่านี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอยู่มาก มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด เป็นแหล่งดูนกกว่า 200 ชนิด และมีน้ำตกอ่างฤาไนเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง

   
   
   
   
   
    

 

หน้าแรก ข้อมูลท้องถิ่น แผนที่ตำบล การบริหาร /การปกครอง สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ติดต่อ อบต.
You are visitor number Get free counter at Cgi2yoU.com
Copyright © 2004 Wangtakien.org. All rights reserved. Designed by ming_nalat
View best resolution at 800x600 pixel with Microsoft Explorer4.0 or high.